Opdateret beredskabsplan vedr. COVID-19

Generel beredskabsplan for hele Dansk Ornitologisk Forening pr. 24 marts 2020 Formålet er at reducere smitten med coronavirus, COVID-19 Alle DOFs officielle...

Coronavirus - beredskabsplan for hele DOF

Dansk Ornitologisk Forening har udsendt en beredskabsplan, for hele DOF. Formålet er at reducere smitten med coronavirus, COVID 19! Det betyder at: Alle DOFs...

Høringssvar på nationalparkplan for Kongernes Nordsjælland

Dansk Ornitologisk Forening har sendt høringssvar på nationalparkplanen. Overordnet er vi meget tilfredse med planen og det fokus, der er på naturen. Du kan...

Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling blev afholdt som vanligt på Nødebo Kro, men i år i et forårsagtigt og dejligt vejr. Det havde også lokket mange af huse og generalforsamlingen...

Trump fik ikke Grønland - men vi har fået Rusland

Fugleværnsfonden har købt et stykke af Rusland ved Tegners Museum. Som mange ved, modtog DOF Nordsjælland og DOF København i fællesskab en arv på 2,6 mio...

Kommentarer til Søborg Sø projektet

Naturgenopretningsprojektet Søborg Sø er i fuld gang. I forbindelse med projektet har Naturstyrelsen oprettet en følgegruppe til projektearbejdet. Følgegruppen...

Fredningssagen vedr. Esrum Søs omgivelser

DOF Nordsjælland har sendt høringssvar vedr. den verserende fredningssag om Esrum Søs omgivelser. Vi er enige i, at det er en god ide at sammenlægge de ni fredninger...

Velbesøgt arrangement på Melby Overdrev

Søndag d. 12. maj havde DOF Nordsjælland, DN Halsnæs og Naturstyrelsen et velbesøgt arrangement om naturen på Melby Overdrev Allerede før kl. 10 var...

Bidrag til udvikling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal udarbejde en nationalparkplan for 2020 til 2026, hvoraf det skal fremgå, hvordan nationalparken skal udvikle sig over...

Forslag til Naturstyrelsen

DOF Nordsjælland har sendt input til Naturstyrelsens forvaltningsplaner for urørt skov og biodiversitetsskov.Repræsentanter fra bestyrelsen og NPU har deltaget...
   1 ... 4  5