Forslag til Naturstyrelsen

DOF Nordsjælland har sendt input til Naturstyrelsens forvaltningsplaner for urørt skov og biodiversitetsskov.
Repræsentanter fra bestyrelsen og NPU har deltaget i Naturstyrelsens informationsture, som blev afholdt d. 2. og d. 9. februar 2019.

På disse ture gjorde Naturstyrelsens repræsentanter rede for de foreløbige planer for, hvordan forberedelsen til urørt skov og anden biodiversitetsskov skal foregå.

Ved afslutningen af turene opfordrede skovridder Jens Bjerregaard Christensen alle deltagerne til at komme med input til planerne i selve forberedelsesfasen inden de officielt kommer i høring til efteråret.