Høringssvar på nationalparkplan for Kongernes Nordsjælland

Dansk Ornitologisk Forening har sendt høringssvar på nationalparkplanen.

Overordnet er vi meget tilfredse med planen og det fokus, der er på naturen. Du kan læse høringssvaret i sin helhed her:

Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening