Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling blev afholdt som vanligt på Nødebo Kro, men i år i et forårsagtigt og dejligt vejr. Det havde også lokket mange af huse og generalforsamlingen...

Har du lyst til bestyrelsesarbejde i DOF Nordsjælland?

Ved generalforsamlingen d. 25. januar 2020 er der som vedtægterne foreskriver også valg til bestyrelsen. Vi er i den heldige situation, at de siddende bestyrelsesmedlemmer...

Trump fik ikke Grønland - men vi har fået Rusland

Fugleværnsfonden har købt et stykke af Rusland ved Tegners Museum. Som mange ved, modtog DOF Nordsjælland og DOF København i fællesskab en arv på 2,6 mio...

Kommentarer til Søborg Sø projektet

Naturgenopretningsprojektet Søborg Sø er i fuld gang. I forbindelse med projektet har Naturstyrelsen oprettet en følgegruppe til projektearbejdet. Følgegruppen...

Fredningssagen vedr. Esrum Søs omgivelser

DOF Nordsjælland har sendt høringssvar vedr. den verserende fredningssag om Esrum Søs omgivelser. Vi er enige i, at det er en god ide at sammenlægge de ni fredninger...

Velbesøgt arrangement på Melby Overdrev

Søndag d. 12. maj havde DOF Nordsjælland, DN Halsnæs og Naturstyrelsen et velbesøgt arrangement om naturen på Melby Overdrev Allerede før kl. 10 var...

Bidrag til udvikling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal udarbejde en nationalparkplan for 2020 til 2026, hvoraf det skal fremgå, hvordan nationalparken skal udvikle sig over...

Forslag til Naturstyrelsen

DOF Nordsjælland har sendt input til Naturstyrelsens forvaltningsplaner for urørt skov og biodiversitetsskov.Repræsentanter fra bestyrelsen og NPU har deltaget...

Registrering af hunde på Melby Overdrev

Hjælp DOF Nordsjælland med at registrere løse hunde og hunde i snor i DOFbasen. Det er et stigende problem med antallet af hunde på Melby Overdrev og især...

Dialogmøde med Naturstyrelsen Nordsjælland

Dansk Ornitologisk Forening lavede den første aftale med Miljøministeriet i 2012, den såkaldte Ministeraftale. Aftalen er siden fornyet og gælder samarbejdet...
1  2