Skovrideren er formand i brugerrådet og distriktet fungerer som sekretariat.
Du kan se brugerrådets sammensætning i Nordsjælland referaterne nedfor. Brugerrådet afholder to årlige møder et om foråret og et om efteråret.

Noget af den afsatte tid ved forårsmødet bruges til en ekskursion, hvor Naturstyrelsen fremviser forskellige igangværende projekter. Det kan for eksempel være forskellige afbrændingsmetoder, bekæmpelse af Rynket rose ved strandene, lukning af drængrøfter så et givet område bliver omdannet til vådområde etc.

Læs referaterne her:

10-10-2023 Referat

25-05-2023 Referat

17-01-2023 Referat

04-05-2022 Referat

04-11-2021 Referat

 20-05-2021 Referat

06-11-2020 Referat

05-05-2020 Referat 

06-11-2019 Referat

02-05-2019 Referat