Fredningssagen vedr. Esrum Søs omgivelser

DOF Nordsjælland har sendt høringssvar vedr. den verserende fredningssag om Esrum Søs omgivelser.

Vi er enige i, at det er en god ide at sammenlægge de ni fredninger til én. Men vi ønsker ikke etablering af et samlet stiforløb, som vi anser for at være i modstrid med ønsket om fred og ro til fuglelivet og ønsket om at kunne opleve natur- og fugleliv i fredelige omgivelser.

Du kan læse hele det indsendte høringssvar her