Bidrag til udvikling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal udarbejde en nationalparkplan for 2020 til 2026, hvoraf det skal fremgå, hvordan nationalparken skal udvikle sig over de kommende mange år.
Udgangspunktet er lokal opbakning fra foreninger og borgere.

Sekretariatet indkalder derfor ideer til nationalparkplanen og det har vi i DOF Nordsjællands bestyrelse taget alvorligt, og vi har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et bidrag, som beskriver DOF Nordsjællands forslag til naturmæssige retningslinjer for udvikling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Du kan læse vores bidrag her

Arbejdsgruppen arbejder videre med at beskrive DOF Nordsjællands ideer til konkrete projekter, som har fokus på naturen for naturens egen skyld og er til gavn for fuglene.

Det vil I høre mere om.

 Stenholt Indelukke Per Ekberg