Velbesøgt arrangement på Melby Overdrev

Søndag d. 12. maj havde DOF Nordsjælland, DN Halsnæs og Naturstyrelsen et velbesøgt arrangement om naturen på Melby Overdrev

Allerede før kl. 10 var der mødt over 40 mennesker op til arrangementet ved motionshytten på Nyvej ved den tidligere indgang til Melbylejren.

De fremmødte fik over en kop kaffe og te og en kanelsnegl en snak med Anne Johannisson (Naturstyrelsen Nordsjælland), Birgitte Benzon Bang og Ingelise Kahl (Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs) og Luise Ekberg og Christian Glahder (Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland) om beskyttelsen af den meget specielle hedenatur.

Birgitte indledte med at fortælle om det store arbejde som 50-100 frivillige to gange om året udfører på overdrevet med at trække småtræer op for at bevare den åbne hede. Luise fortalte om de mange jordrugende fugle som i særlig grad kan blive forstyrret af løse hunde. Flere af disse fuglearter er endvidere ret sjældne, som f.eks. Sortstrubet bynkefugl, Hedelærke og Natravn. Og Anne fortalte om afgræsning af heden med heste og kvæg, afbrænding og Naturstyrelsens indsats for at hindre løse hunde i området.

I ugen op til arrangementet blev flere løse hunde noteret. Det koster ca. 2.000 kr. pr. hund, når politiet sender et brev. Denne indsats vil fortsætte med jævnlige besøg.

Gulspurverede, foto Bo Johansen
Gulspurverede på jorden, foto Bo Johansen

Deltagerne fik en tur ud over heden med guiderne Bo Johansen og Christian Glahder. På turen blev set sortstrubede bynkefugle og hedelærker, en gulspurverede blev fundet på jorden, og der blev lyttet til mange sangfugle. Der blev set næsten 20 grønne busksommerfugle, en brun hugorm med sort zigzag-stribe, en meget stor markfirben han og en stålorm, desværre død. Desuden blev der fundet flere klynger af nikkende kobjælde.

Grøn busksommerfugl, foto Per Ekberg
Grøn busksommerfugl, foto Per Ekberg
Markfirben med flåter, foto Bo Johansen
Markfirben med flåter, foto Bo Johansen

Imens blev der ved motionshytten snakket om ynglefuglene på overdrevet ud fra en akvarel af heden, hvor der var tegnet 10 reder. Ti brikker med hver sin fugleart skulle så lægges på den rigtige rede.

Planche med ynglefugle på Melby Overdrev, akvarel og foto Christian Glahder
Planche med ynglefugle på Melby Overdrev, akvarel og foto Christian Glahder

Det var dejligt at se så mange menneske til arrangementet og at møde deres store nysgerrighed og interesse for Melby Overdrev.

/Christian Glahder og Luise Ekberg