Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling blev afholdt som vanligt på Nødebo Kro, men i år i et forårsagtigt og dejligt vejr.

Generalforsamling 2020 Luise Ekberg

Det havde også lokket mange af huse og generalforsamlingen blev afholdt med et af de højeste deltagerantal nogensinde i lokalafdelingens historie. Det er jo rigtig dejligt, at så mange engagerer sig i foreningens arbejde og vil bruge en dejlig lørdag sammen.

Under beretningen fra lokalafdelingen, var der stor spørge- og diskussionslyst.

Foredrag Henrik W Luise Ekberg

Efter generalforsamlingen holdt hovedbestyrelsesmedlem og medlem af DOF's naturpolitiske udvalg, Henrik Wejdling et fantastisk foredrag og gjorde os klogere på forskellene på listerne over de beskyttede fuglearter og deres betydning i vores lokale fuglebeskyttelsesarbejde. Henrik anskueliggjorde det svære stof på en klar og humoristisk facon og inddrog vores lokale problematikker.

Foredrag Henrik W 2 Luise Ekberg

/Luise Ekberg