Kommentarer til Søborg Sø projektet

Naturgenopretningsprojektet Søborg Sø er i fuld gang.

I forbindelse med projektet har Naturstyrelsen oprettet en følgegruppe til projektearbejdet. Følgegruppen består af interessenter i projektet, og DOF Norsjællands brugerrådsrepræsentant, Inge Hansen er en del af denne følgegruppe. Følgegruppen har mulighed for at komme med ideer og indsigelser til projektet.

Projektet er nu nået så langt, at det rådgivende ingeniørfirma Niras har udarbejdet en teknisk rapport til brug for projektet. Du kan læse rapporten på Naturstyrelsens hjemmeside her. DOF Nordsjælland har en del kommentarer til denne rapport, og disse er indsendt til Naturstyrelsen.

Du kan læse DOF Nordsjællands kommentarer til rapporten her.