Feltornitologi baseret på undren

Når man får øje på en fugl eller forevist en fugl, så vil den typisk i sig have en række spørgsmål. Spørgsmål som man kan stille og prøve at besvare. Hvordan...

Generalforsamling 2019

DOF Nordsjælland har i lørdags afholdt den årlige generalforsamling. Luise Ekberg byder velkommen til generalforsamlingen. Foto John Dreyer Andersen Vi var...

Ynglefugle i Gribskov - 2018

Rødrygget tornskade han fodrer sin hun. Foto Per Ekberg Har du lyst til at følge med i, hvordan det går med ynglefuglene i Gribskov, så kan du læse nyt i den...

Boligbirding nyt

Vi har tidligere annonceret, at der ingen præmier er til vinderne. MEN nu har DOF Vestsjælland sat hele 2 præmier på højkant. Der er to officielle konkurrencer: Hvem...

Boligbirding 2019

Vi konkurrerer hvert år om at observere flest fugle fra vores egen matrikel. Men nu med et nyt koncept. Vi starter 1. januar 2019, som tidligere år, men som...

Protest mod et påtænkt opdrætsanlæg til muslinger, herunder østers

Som man har kunnet læse i aviserne for nogle uger siden, har et firma søgt Fiskeristyrelsen om tilladelse til et opdrætsanlæg til muslinger, herunder østers.Anlægget...

Nationalpark Kongernes Nordsjælland - høringssvar

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er nu udpeget som den femte danske nationalpark! I den forbindelse har der været en række offentlige orienteringsmøder,...
   1 ... 7