Registrering af hunde på Melby Overdrev

Hjælp DOF Nordsjælland med at registrere løse hunde og hunde i snor i DOFbasen.

Det er et stigende problem med antallet af hunde på Melby Overdrev og især antallet af løse hunde.

Når du har besøgt Melby Overdrev, vil vi derfor bede dig om at indtaste antallet af løse hunde, antallet af hunde i snor og eventuelle bemærkninger, hvis du f.eks. har talt med hundeejerne – husk den gode tone.

Du indtaster i DOFbasen under ”Bruger” og vælger herunder Indtastning/Observationer og herefter fanen Forstyrrelser klik på pil og vælg mellem ”Løsgående hunde” - ”hunde i snor” - ”antal” - ”noter”. Hvis du ikke ser nogle hunde, vil vi gerne have, at du skriver ”0” i felterne.

Se billedet nedenfor:

DOF Nordsjælland har lavet en aftale med Naturstyrelsen om en kampagne for at komme problemet med løse hunde til livs, så vi kan bevare områdets unikke fugle- og dyreliv.

Det er vigtigt, at vi har et godt baggrundsmateriale som dokumentation af problemet og derfor er dine registreringer meget vigtige. Blandt de særlige ynglefugle på Melby Overdrev kan nævnes Sortstrubet bynkefugl, Natravn, Hedelærke, Rødrygget tornskade og Vendehals. Markpiber er en mulig fremtidsart. Desuden raster der Småspover i sensommeren, og der findes mange hugorme i området.

/Luise Ekberg og Christian Glahder