Ny konstituering af bestyrelsen

Ny konstituering af bestyrelsen – og måske nye ”spilleregler” i afdelingen? 

Efter Jens Lodals pludselige bortgang har bestyrelsen brugt tid på at ”omgruppere sig” og snakke fordeling af arbejdsopgaver.

Jens var en central person i bestyrelsen. Meget vidende og arbejdsom og ikke mindst fortrolig med mange centrale administrative og organisatoriske rutiner.

”Ingen er uundværlige” -  Nuvel, men nogle er vanskeligere at erstatte end andre, og en sådan person var Jens for os.

Men vi må videre, og bestyrelsen har på sit møde i august konstitueret sig med

John Hansen – formand

Holger Hansen – næstformand

Birger Stenaa Nielsen – kasserer

Erling Krabbe – medlem af bestyrelsen

Hen over sommeren har bestyrelsen i forlængelse af ovenstående sat tanker i gang om, hvordan vi får inddraget flere og nye kræfter i DOF Nordsjælland.

Bestyrelsesposter – den tager vi på generalforsamlingen i 2023.

Men bestyrelsens udspil her og nu går på at forsøge at inddrage medlemmer i DOF Nordsjælland i arbejdet omkring vores lokal afdeling.

Det behøver man jo ikke være bestyrelsesmedlem for. Men måske sidder DU inde med en viden/ekspertise på et område, der er ved at drive os til vanvid – pga.  manglende viden!

Det er lidt i støbeskeen – men vi pusler med ideen om et medlemsmøde, hvor temaet er inddragelse af alle kompetencer i DOF Nordsjælland. Hver for sig ved vi lidt om meget – sammen - stort set næsten alt om alt!

Mere følger, men ovenstående vores konstituering.

Se hele bestyrelsen her

/John Hansen, Formand