Indkaldelse til generalforsamling den 28. januar DOF Nordsjælland

Indkaldelse til Generalforsamling i DOF Nordsjælland lørdag den 28. januar 2023

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 28. januar 2023 kl. 13.00 på Nødebo Kro.

Forud for selve generalforsamlingen arrangeres en bustur til det fredede naturområde Hellebæk Kohave, som er del af den kommende Naturnationalpark. Tilmelding påkrævet, se nederst i indkaldelsen.

Program for dagen:

Kl. 08:45: Mødested foran Nødebo Kro, hvor en bus venter for at køre os til Hellebæk.
Jørgen Hansen og Erling Krabbe er guider på turen.

Kl. 12 – 13: Frokost til alle, der har været med på turen til Hellebæk Kohave eller som ønsker at deltage i generalforsamlingen med indledende frokost. Frokosten er gratis.

Kl. 13 – 16: Generalforsamling med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om lokalafdelingens virke i året der gik
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af a) budget og b) næste års handleplan til godkendelse, herunder indlæg om Ørneklubben i Nordsjælland af naturvejleder Mikkel Østergaard Harder
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (ulige år)
 8. Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag inden fristen.
 9. Evt.

På valg til bestyrelsen er:

 • Bjørn Svendsen - genopstiller
 • Holger Hansen - genopstiller
 • Erling Krabbe – genopstiller
 • Birger Stenå Nielsen genopstiller ikke. Leif Øgaard- –indstilles af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår følgende til valg som suppleanter:

 • Hans Harrestrup Andersen
 • Vakant

    Valg af 5 medlemmer til DOF’s repræsentantskab (2 års varighed)

 • Luise Ekberg genopstiller
 • John Hansen genopstiller
 • Inge Hansen genopstiller
 • Holger Hansen genopstiller
 • Carsten Michael Jørgensen genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Erling Krabbe

Valg af to suppleanter

 1. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Birger Stenå Nielsen

Tilmelding til bustransport til og fra Hellebæk Kohave senest søndag den 22. januar 2023 på mail til holgerhansen951@gmail.com eller tlf. 52404157

Tilmelding til frokost før generalforsamlingen senest søndag den 22. januar 2023 på mail holgerhansen951@gmail.com eller telefon 52404157

Selve generalforsamlingen kræver ikke tilmelding.

Vi ser frem til mange tilmeldinger og til at vise Hellebæk Kohave frem for jer, og vi håber på stort fremmøde til generalforsamlingen.

Bestyrelsens årsberetninger for 2022 kan læses her.

Naturpolitisk Udvalgs beretning 2022 kan læses her.

Læs regnskab for 2022 og budget for 2023 (link) her.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i DOF Nordsjælland