Nyhed 23.03.2015, skrevet af Carsten Michael Jørgensen

I vinterens løb er der blevet ophængt 50 tårnfalkekasser på udvalgte steder i Gribskov kommune med det formål at forbedre levevilkårene for den flotte, lille rovfugl. Læs hele artiklen

Nyhed 30.05.2010, skrevet af Per Ekberg

Som tidligere omtalt har Anders Tøttrup  et Rødrygget Tornskade projekt kørende i Gribskov.
I 2009 monterede vi geo-lysloggere på 42 tornskader i Gribskov. Læs hele artiklen

Nyhed 05.07.2010, skrevet af Per Ekberg

Svalekliren indvandrede til Danmark i 1950erne. Man regner med en samlet bestand i Danmark på ca. 50 par, hovedparten i Nordsjælland. Gribskov er Svalekirens kerneområde i Danmark med omkring 20 par. Læs hele artiklen