Nyhed 05.07.2010, skrevet af Per Ekberg

Svalekliren indvandrede til Danmark i 1950erne. Man regner med en samlet bestand i Danmark på ca. 50 par, hovedparten i Nordsjælland. Gribskov er Svalekirens kerneområde i Danmark med omkring 20 par.

Svaleklire 1 PerEkberg 050710DOFs caretakergruppe har registreret det bedste år for Svaleklire

nogensinde op mod 30 par. Læs meget  mere om dette på DOFs nyheder her:

Efterfølgende kan du læse om, hvordan man finder ynglende svaleklirer og se Per's billeder af dem.

Svalekliren er en trækfugl som overvintrer i Middelhavslandene og Afrika.

Den ankommer til Danmark fra slutningen af marts.
Sammen med Skovsneppen er det den eneste danske vadefugl, som har tilpasset sig et liv i skoven. Det er en sky fugl, der lever diskret og gemt i ret tætte mørke skovmoser og fugtige områder.Svaleklire 2 PerEkberg 050710

Fra ultimo april lægger den 4 æg i en gammel rede, ofte en Sangdrosselrede. For det meste vil den yngle i granskov i nærheden af noget fugtig skovmose. Udrugningen tager 20-23 dage. Ungerne hopper ganske kort tid efter udklækningen ned på jorden. Forældrefuglene fører dem hen til et sjapvands område i nærheden. Her finder ungerne så selv føde med det samme.
Efter få dage trækker hunnen væk og overlader resten af arbejdet med opvæksten til hannen.

Svaleklire 3 PerEkberg 050710Man kan fra først i april lokalisere mulige ynglepar, når Svalekliren flyver rundt i sangflugt over territoriet. Dette er god måde at få en formodning om, hvor man skal opsøge dem senere på sæsonen.


Det bedste tidspunkt at registrere ynglefund af Svaleklire,er fra medio maj til medio juni. Her kan man få et ret nøjagtigt tal på, hvor mange par der er i en skov. Man opsøger de egnede moseområder og lytter sig frem til Svaleklirens karakteristiske advarselskald, som den altid bruger, når den har unger. Det lyder som en Stor flagspætte eller en Solsort der skælder ud. Tik,tik tik tik.....Er man for tæt på flyver den hurtigt op, og forsvinder for en stund.

Man skal undlade at opholde sig tæt ved et sådan et sted, hvor Svalekliren skælder ud, og har unger. Det kan forstyrre mere end man tror. Tilmed lokker det rovfugle og rovdyr til, som så kan tage ungerne.

Se og hør Svalekliren på DOF's hjemmeside her.