Nyhed 23.03.2015, skrevet af Carsten Michael Jørgensen

I vinterens løb er der blevet ophængt 50 tårnfalkekasser på udvalgte steder i Gribskov kommune med det formål at forbedre levevilkårene for den flotte, lille rovfugl.

De nye kasser skal afløse de gamle, der blev opsat i 2000 som et samarbejde mellem daværende NESA og Frederiksborg Amt. Disse kasser er nu enten forsvundet eller er i så dårlig stand, at de ikke længere kan bruges.

Projektet er blevet til i et forbilledligt samarbejde mellem Gribskov kommunes biologer anført af naturforvalter Bjørn Aaris-Sørensen på den ene side og feltornitologen Johannes Bang og undertegnede fra DOF Nordsjælland på den anden side. 

Kasserne er produceret på det beskyttede værksted Værkstedsgården i Esbønderup efter Johannes´ anvisninger, og Gribskov kommune har fået Naturstyrelsens tilladelse til at opsætte en del af kasserne på egnede steder i skovbryn og lign. Andre kasser er blevet opsat på kommunens egne naturarealer, og resten er opsat på privat ejendom og i præstegårdshaver. Kasserne på Naturstyrelsens og kommunens arealer er opsat af kommunens åmænd efter kyndig instruktion af Johannes.

Gribskov kommune har afholdt alle udgifter til materialer og arbejdsløn, og Bjørn har været en kompetent og aktiv koordinator på projektet.

Vi har aftalt med kommunen, at vi vil følge projektet nøje hen over foråret og sommeren Det bliver spændende at se, hvor mange af kasserne der bliver taget i brug af tårnfalkene, og hvor mange der bliver taget i brug af andre arter som f. eks. natugler.

Men vi taler altså om 50 kasser, og Johannes og jeg har ikke mulighed for at observere dem alle.

Vi har derfor brug for hjælp!

Der er blevet udarbejdet et kort med kassernes placering, så hvis du har tid og lyst til at påtage dig opgaven med at holde øje med nogle af kasserne, må du meget gerne kontakte mig på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Opgiv også gerne et telefonnummer.

Og til de interesserede skal jeg da lige huske at tilføje, at tårnfalkenes ynglesæson starter omkring marts/april, og et sikkert tegn på yngleaktivitet vil være, at kasserne i juni omkring Sankt Hans vil være nærmest hvidkalkede på forsiden af ungernes ekskrementer.

Carsten Michael Jørgensen

DOFs repræsentant i Gribskov Kommunes Grønne Råd