Vær’ med i det spændende Boligbirding projekt fra 1. juli 2024!

Jamen, hvad kræver det?

Det kræver, at du kender de mest almindelige fugle og har lyst til at taste dem (kun første gang, du ser dem) ind dels i DOFbasen og dels i et specielt Boligbirding skema, som du får adgang til, når du tilmelder dig.
Det største arbejde er, at holde øje med, hvilke fugle, du ser, når du er hjemme.

Hvad er Boligbirding?

Boligbirding er en landsdækkende aktivitet – stort set alle DOF’s lokalafdelinger deltager.

Projektets titel er pt “Lokalafdelingernes fænologi og Mini Atlasprojekt” alias Boligbirding (BB). Vi leder stadig efter en bedre titel titel til aktiviteten, gerne et enkelt ord og har du et bud, så send det gerne til os.

I den helt korte form er det en fænologisk Mini-Atlas undersøgelse, der belyser arternes ankomst og udbredelse, krydret med lidt konkurrence og andre lærerige tiltag. Det skal bemærkes, at projektet adskiller sig markant fra andre (fugle)projekter/konkurrencer ved at være helt CO2 neutralt – projektet er derfor velegnet til reklamering også uden for DOF’s egne rækker. Projektet er velegnet både for erfarne og begyndere. Det er simpelt, nemt, spændende, sjovt og udfordrende, når man først er kommet i gang - alle er velkomne til at være med.

Der kører hvert år 2 sessioner – en forårskonkurrence 1. januar - 30. juni og en efterårskonkurrence 1. juli - 31. december. Du kan deltage i den ene eller dem begge, som du lyster og har tid.

I 2023 var DOF Nordsjælland den lokalafdeling med næstflest deltagere - kan vi måske slå rekorden i 2024?

Hvad får du selv ud af det?

Du er med til at give viden om fuglene på de lokaliteter, som fuglekiggere normalt ikke registrerer fra, og så er du med i en lille hyggelig konkurrence om at se flest arter fra sin egen matrikel. Konkurrencen er lidt ulige, idet alle ikke har lige gode lokaliteter, men så kan man konkurrere med sig selv fra år til år eller med andre med lignende lokaliteter.
Under alle omstændigheder er det rigtig spændende at blive bevidst om, hvor mange arter man ser fra sin matrikel.

Hvordan tilmelder du dig?

Du skal tilmelde dig til Luise Ekberg på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og oplyse dit navn, din kommune og din DOFbasekode fx 3400LUST. Du er også nødt til at oplyse en mail, som er tilknyttet Googlekonto.
Har du ikke en Googlekonto, kan du oprette en her
Har du ikke en DOFbasekode, så kan du få en ved at oprette dig her: https://dofbasen.dk/opretmig.php

Du kan starte din deltagelse når som helst, men du få jo flest fugle ”på tasken”, hvis du starter 1. juli og kører hele efteråret.

Hvordan kommer jeg i gang?

Når du har tilmeldt dig, får du en vejledning og et link til det skema, hvori du skal indtaste dato for din observation.
Hvis du har problemer med at finde ud af vejledningen, så kan du få hjælp af mig – jeg er din lokale koordinator.

Velkommen til Boligbirding 2024

/Luise Ekberg, Koordinator for Boligbirding under DOF Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har i flere år haft et Mursejlerprojekt, der vil fremme Mursejlerens
ynglemuligheder. Mursejleren er presset og i tilbagegang, og der er i den forbindelse sat en række kasser
op i nationalparken for af fremme Mursejlerens muligheder for at finde ynglesteder.
I samarbejde med DOF-Nordsjælland søger vi observatører der vil overvåge opsatte kasser, for at se om
Mursejlerene vil bruge kasserne.
Overvågningen: Vi søger personer der tilser kasserne på de opsatte steder. Det forventes at Mursejlerene
er væk i længere tid, da fuglene kan trække væk fra området, når det er dårligt vejr og søger føde andre
steder. Ungerne kan være alene, hvor de går i en slags dvaletilstand, hvis forældrene er væk i op til 5 døgn.
Det er derfor nødvendigt at tilse kasserne gentagne gange, selv om et besøg virker som om kassen er
ubrugt. Overvågningen sker i Mursejlernes yngletid fra mid. maj til ult. Juli

Tilmelding som observatør sker til Ivan Olsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mursejler

Vi mangler observatører til Følgende lokaliteter:

Hillerød: Gadevang, Skovskolen og Kulsviergården

Fredensborg: Krogerup Højskole, Skolen på Slotsvænget og Fredensborg Slot

Gribskov: Esrum Mølle og Gilleleje Golfklub

Helsingør: Hellebæk og Snekkersten skoler, Værfthallerne, Flynderup gård og Hornbæk Golfklub

Vi har nu fået observatører på følgende lokaliteter:

Hornbæk Skole, Vestskolen Hillerød, Alle lokaliteter i Halsnæs kommune

 

 

 

Vær’ med i det spændende Boligbirding projekt fra 1. januar 2023!

Jamen, hvad kræver det?

Det kræver, at du kender de mest almindelige fugle og har lyst til at taste dem (kun første gang, du ser dem) ind dels i DOFbasen og dels i et specielt Boligbirding skema, som du får adgang til, når du tilmelder dig.
Det største arbejde er, at holde øje med, hvilke fugle, du ser, når du er hjemme.

Hvad er Boligbirding?

Boligbirding er en landsdækkende aktivitet – stort set alle DOF’s lokalafdelinger deltager.

Projektets titel er pt “Lokalafdelingernes fænologi og Mini Atlasprojekt” alias Boligbirding (BB). Vi leder stadig efter en kort og fyndig dansk titel, pt. er bedste bud “Fugle lige der, hvor du bor”.

I den helt korte form er det en fænologisk Mini-Atlas undersøgelse, der belyser arternes ankomst og udbredelse, krydret med lidt konkurrence og andre lærerige tiltag. Det skal bemærkes, at projektet adskiller sig markant fra andre (fugle)projekter/konkurrencer ved at være helt CO2 neutralt – projektet er derfor velegnet til reklamering også uden for DOF’s egne rækker. Projektet er velegnet både for erfarne og begyndere. Det er simpelt, nemt, spændende, sjovt og udfordrende, når man først er kommet i gang - alle er velkomne til at være med.

Der kører hvert år 2 sessioner – en forårskonkurrence 1. januar - 30. juni og en efterårskonkurrence 1. juli - 31. december. Du kan deltage i den ene eller dem begge, som du lyster og har tid.

Men nogle afdelinger er mere aktive end andre. I DOF Fyn deltog hele 75 personer, hvor vi kun var 24 personer i DOF Nordsjælland, som er en lokalafdeling med langt flere medlemmer.
Det kan da ikke passe, at vi skal stå tilbage for andre lokalafdelinger?

Hvad får du ud af det?

Du er med til at give viden om fuglene på de lokaliteter, som fuglekiggere normalt ikke registrerer fra, og så er du med i en lille hyggelig konkurrence om at se flest arter fra sin egen matrikel. Konkurrencen er lidt ulige, idet alle ikke har lige gode lokaliteter, men så kan man konkurrere med sig selv fra år til år eller med andre med lignende lokaliteter.
Under alle omstændigheder er det rigtig spændende at blive bevidst om, hvor mange arter man ser fra sin matrikel.

Hvordan tilmelder du dig?

Du skal tilmelde dig til Luise Ekberg på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og oplyse dit navn, din kommune og din DOFbasekode fx 3400LUST. Du er også nødt til at oplyse en mail, som er tilknyttet Googlekonto.
Har du ikke en Googlekonto, kan du oprette en her
Har du ikke en DOFbasekode, så kan du få en ved at oprette dig her: https://dofbasen.dk/opretmig.php

Du kan starte din deltagelse når som helst, men du få jo flest fugle ”på tasken”, hvis du starter 1. januar og kører hele foråret.

Hvordan kommer jeg i gang?

Når du har tilmeldt dig, får du en vejledning og et link til det skema, hvori du skal indtaste dato for din observation.
Hvis du har problemer med at finde ud af vejledningen, så kan du få hjælp af mig – jeg er din lokale koordinator.

Velkommen til Boligbirding 2023

/Luise Ekberg, Koordinator for Boligbirding

Status over DOF Nordsjællands medlemsaktiviteter 1. halvår 2023.

 

I Aktivitetsudvalget har vi til opgave at sørge for, at der er mange forskellige arrangementer, foredrag og guidede ture for medlemmerne, og helst fordelt over et bredt område af Nordsjælland så flest mulige kan deltage, uden at skulle køre langt. Herudover bliver der også arrangeret ture til områder længere væk, på tidspunkter hvor der er sparsomt med fugle i Nordsjælland, og/eller der er interessante fugle på andre lokaliteter udenfor lokalområdet.

Første halvår 2023 med DOF Nordsjælland må siges at have været meget aktivt. Overordnet har aktiviteterne været fordelt på følgende fem områder:

  • Endagsture – afholdes primært i Nordsjælland
  • Foredrag - afholdes på Nødebo Kro
  • Ørnens dag - landsdækkende aktivitet
  • Ørneklubben – ny aktivitet for børn / unge
  • Fuglenes Dag – landsdækkende aktivitet

Aktivitetsudvalget tilrettelægger og koordinerer alle aktiviteter for medlemmerne. Alt i alt har der været 41 tilbud til medlemmerne i perioden, og der har været 1229 deltagere på disse, dog er der nogle ”stamgæster på turene. DOF Nordsjælland har cirka 1785 medlemmer.  

Endagsturene: Ruter, tidspunkt og antal ture tilrettelægges af afdelingens 13 turledere, der hver især har et indgående kendskab til området, og kan informere om, hvilke fugle der er observeret i de foregående dage, og hvad man kan forvente/håbe på at se og høre på turene.

Der har i perioden været afholdt 37 ture fordelt på 8 kommuner. Der er afholdt 26 ture på hverdage og 11 på søn- og helligdage.  Der har været 4 deltagere mere i gennemsnit på søn- og helligdage.

På hjemmesiden er turene opført som ”Fugletur/begyndertur”.  Der har været en gennemgående kerne på 11 til 12 mere erfarne medlemmer på turene. På de ture hvor deltagerantallet har været over 25, har det været en fordel, at der har været flere til at hjælpe med at identificere og forklare.      

Kun én tur har været aflyst pga. dårligt vejr.

Turen til Melby overdrev d. 7. marts blev afholdt som planlagt. Sne, slud og regn var ikke nok til at aflyse turen. Det skal nok for god ordens skyld nævnes, at der kun var fire deltagere inklusive turleder Bo T. Johansen. Antallet af observerede fugle var af den grund meget beskedent.

Turene har også tiltrukket medlemmer fra andre afdelinger.

Søndag d. 18. juni rundede vi deltager nr. 700. På billedet ses ”jubilaren” Tine Vogt fra Ballerup ved siden af turleder Anette Kjærø.

Udover det fælles fokus på fuglene, har der været en klar sidegevinst i, at der på turene har været deltagere med viden indenfor botanik og insekter. I pauserne har nye medlemmer fået hjælp/tips til apps, valg af kikkert, lokaliteter med meget mere.

Som nævnt, har der været en gennemgående kerne på turene. I denne indgår 2-3 deltagere fra andre afdelinger, der har givet udtryk for, at de oplever ånden, som meget inkluderende ”man føler sig velkommen”.

Foredrag:  Der har været afholdt to på Nødebo Kro med et samlet deltagerantal på 105.

1. Polernes fugleliv - deres naturhistorie og forskel

Jesper Sonne og Ivan Olsen fortalte i egne billeder og førstehåndsberetninger om fuglelivet ved Arktis og Antarktis. Selvom størstedelen af verdens fuglearter findes i troperne, tiltrækker polerne enorme koncentrationer af fugle, som udnytter områdernes rige fødetilgængelighed. I starten af juni ankommer Brilleederfuglene til deres ynglepladser på den arktiske tundra, imens vadefuglenes kåde parringsspil høres overalt. På Antarktis kæmper Gentoo Pingviner om ynglepladser på de mest vindeksponerede bjergskråninger, da sneen her smelter hurtigst i løbet af november. På South Georgia samler Kongepingvinerne sig i enorme kolonier sammen med de fire-tons tunge Søelefanter. På det omkringliggende ocean forfølges skibene af tusindvis af havfugle heriblandt de store Konge- og Vandrealbatrosser med fuglerigets største vingefang. Dette er blot få af foredragets mange beretninger, som blev ledsaget af flotte natur- og fuglebilleder fra deres rejser til nogle af verdens mest ugæstfrie naturområder. Foredraget tog udgangspunkt i arktiske forhold før pausen, og efter pausen var koncentrationen omkring fuglelivet ved Antarktis.

2. Natur og fugle i Danmarks største gamle skov

Per Ekberg tog deltagerne med på en rejse dybt inde i det mørkeste, men også det fineste af Grib Skovs natur. Oplevelser i små forunderlige perler med noget, der minder om vild skovnatur, hvor gamle træer, sjældne svampe, planter og insekter og ikke mindst fugle stadig findes. Det vilde kan stadig opleves om end i små bidder. Det er kun små områder, der ikke er forandret. Store dele af denne store skov er i stadig forandring, men her yngler dog trods alt hvert år mere end 100 forskellige fuglearter. Per Ekberg har de sidste 20 år med et skiftende antal Caretakere været ansvarlig for registrering og optælling af mere end 40 forskellige fuglearter i Natura 2000 området Grib Skov. Han fortalte om de mange ynglefugles foretrukne biotoper og om de varierende bestande med de seneste bestandsopgørelser, som blev ledsaget af spændende foto. 

Ørnens Dag: DOF Nordsjælland deltog i den årlige landsdækkende kampagne. Som sædvanlig foregik det på området ved søbredden tæt på Pøleåens udløb i Arresø en god kilometer syd for Annisse.

En succes er nok et mildt ord. Et konservativt skøn er, at der kom 375 besøgende. Der var opstillet flere teleskoper og lånekikkerter til glæde for de mange deltagere, som ikke selv havde udstyr med.

Der blev set 3 havørne – 1 juvenil og det stedlige ynglepar. De kredsede længe over søen, så alle fik set dem.

Ørneklubben: Det er en ny aktivitet, som DOF Nordsjælland også nu har tilsluttet sig. Den første tur blev afholdt som en Fuglesafari på Bagsværd Lyngby sø i juni. Aktiviteten er initieret af naturvejleder og fugleambassadør Mikkel Østergaard Harder og Keld Chor DOF Nordsjælland.

Turen var delt op i to aktiviteter. Den første var sejlads på søerne efterfulgt af bål og hygge med varm kakao og fladbrød. I hyggen indgik en lille leg ”tip en 13’er” ud fra, hvilke fugle der blev set.

Der var plads til 35 deltagere. Pladserne blev tildelt efter princippet først til mølle. Det er vel overflødigt at nævne, at det var overtegnet på få dage.

Fuglenes dag: Dagen var planlagt i pinsen, hvorfor det ikke var muligt for DOF Nordsjælland at afholde den.

Alt i alt synes vi, at der har været mange tilbud til medlemmerne, men skulle nogen have gode ideer eller selv have lyst til at deltage i udvalget eller være turleder, så tager vi meget gerne mod jeres bidrag/indsats.

/Jim Bille, Aktivitetsudvalget

Naturens Dag på Esrum Møllegård
søndag 11. september kl. 10 - 13

I mange år er Naturens Dag blevet afholdt på Skovskolen i Nødebo, men i år er dette spændende arrangement for hele familien blevet flyttet til Esrum Møllegård.
Det er Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Naturstyrelsen Nordsjælland, som er arrangører, og som sædvanlig deltager Dansk Ornitologisk Forening i Nordsjælland.
Naturens Dag er et af landets største arrangementer af sin art, og her i Nordsjælland kan I i det omfattende program blandt meget andet besøge DOF Nordsjællands stand og høre om forekomst af havørn, fiskeørn og rød glente i vores landsdel samt høre om mange andre fugle.
I kan også teste jeres fugleviden i en quiz og se hvor mange af de udstoppede fugle, I kan kende.
Andre muligheder for gode naturoplevelser er at fange smådyr i vand og på land, tænde bål på forskellige måder, ride kæphesteløb, bygge en vandmølle, lave fødekæder i skoven og gå på vandreeventyr.
I vil også have mulighed for at designe et parforcejagtlandskab samt få en snak med Naturstyrelsen om urørt skov, naturnationalparker og Søborg Sø.
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet vil gerne fortælle om det lokale natur- og friluftsarbejde, de laver, og Nordsjællands Ridelaug står til rådighed for en snak om heste og ridning i skoven.
Adressen er Esrum Møllegård, Klostergade 12, Esrum, 3230 Græsted og bemærk, at indkørslen sker fra Frederiksværkvej, hvor der en stor P-plads lige ved på møllegården.


/Carsten Michael Jørgensen

 

Underkategorier