Nu starter efterårssæsonen af Boligbirding

Vær’ med i det spændende Boligbirding projekt fra 1. juli 2024! Jamen, hvad kræver det? Det kræver, at du kender de mest almindelige fugle og har lyst til...

Søborg Sø

Så er der i igangsat en vigtig del af genopretning af Søborg Sø. Den 17. april 2024 havde Naturstyrelsen inviteret indbudte folk til det første spadestik. Det...

Nyt fra bestyrelsen

Vi vil fremover bestræbe os på, at at bringe nyheder og orienteringer på hjemmesiden under denne rubrik. Og starter i fin stil med at "breake" referatet fra...

Generalforsamling i DOF Nordsjælland den 3. februar 2024- Dagsorden nu med bilag

Generalforsamlingen afholdes på Nødebo Kro og starter  kl. 13.00 med følgende dagsorden   1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning om lokalafdelingens...

Generalforsamling 3. februar 2024 i DOF Nordsjælland

Vil du med på fugletur til Rusland som optakt til generalforsamlingen d. 3. februar 2024? Læs nedenfor - og tilmeld dig senest 16/1 2024 til Holger. Så får...

Generalforsamling i DOF Nordsjælland den 3. februar 2024 på Nødebo Kro

"Lovformelig" indkaldelse med dagsorden følger, men her et forvarsel om, at vi starter starter dagen med en tur til Fugleværnsfondens RUSLAND. Mødested for turen...

Mursejlerprojekt- Kgs Nordsjælland og DOF Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har i flere år haft et Mursejlerprojekt, der vil fremme Mursejlerens ynglemuligheder. Mursejleren er presset og i tilbagegang,...

DOF Nordsjælland har fået ny mailadresse

Vores gamle mail-postkasse er brudt sammen, så vi har måttet skifte adresse.Den nye er:jo.frederikssund@gmail.com Vi beklager ulejligheden. /John Hansen, Formand

Ørneklubben – god start i Nordsjælland!

Ørneklubben – god start i Nordsjælland! Ørneklubben er et tilbud til børn i alderen 6-12 år. Klubben har i 2023 startet aktiviteter i Nordsjælland, og med...

Status over DOF Nordsjællands medlemsaktiviteter 1. halvår 2023.

Status over DOF Nordsjællands medlemsaktiviteter 1. halvår 2023.   I Aktivitetsudvalget har vi til opgave at sørge for, at der er mange forskellige arrangementer,...
1 ... 8