Protest mod et påtænkt opdrætsanlæg til muslinger, herunder østers

Som man har kunnet læse i aviserne for nogle uger siden, har et firma søgt Fiskeristyrelsen om tilladelse til et opdrætsanlæg til muslinger, herunder østers.
Anlægget er påtænkt at ligge på det lavvandede område lige ud for Fugleværnsfondens reservat i Nivå Bugt og kommer til at dække vandfladen med nogle hovedlinjer med sække som indeholder østers og muslinger.

Det vil betyde, at vandoverfladen er dækket i det pågældende område og ikke vil kunne benyttes af de fugle som raster på vandet og benytter de barriereøer og revler, som dannes i den sydlige del af bugten.

I DOF Nordsjælland anser vi det derfor som katastrofalt, hvis der gives tilladelse til et sådant anlæg, og vi har derfor indsendt et høringssvar, hvor vi beskriver dels den vigtige lokalitet og de beskyttede arter, som raster og dels konsekvenserne at et sådant anlæg.
I kan læse høringssvaret i sin helhed her