Naturstyrelsen fælder naturlige veterantræer i urørt skov!

Dybt kritisabel, uforståelig og ulovlig praksis i urørt skov. DOF Nordsjælland vil forfølge denne sag ved blandt andet at kontakte alle relevante myndigheder.

Nejede Vesterskov er i sin helhed henlagt som urørt skov.

Ikke desto mindre fældede Naturstyrelsen tidligere i denne vinter fire gamle bøgetræer. De blev alle fældet på roden. Første træ blev fældet ca. imellem jul og nytår. De tre andre alle fældet ca. medio januar.  

Nejede Vesterskov Fldet veterantr 2021 JensLykkebo
Fældet veterantræ i Nejede Vesterskov. Foto Jens Lykkebo.

Det er HELT i modstrid med alt hvad der er sund fornuft og endda klart ULOVLIGT. Træer med spættehuller må KUN fældes i månederne SEPTEMBER OG OKTOBER. Denne bestemmelse er ikke rettet mod beskyttelse af spætter, men fordi flagermus bruger hullerne til vinterhi. 

Desuden har vi i årevis talt om vigtigheden af at lade gamle træer dø på roden og lade dem stå til gavn for et væld af arter. Både insekter, svampe og fugle mangler netop disse træer. 

Nejede Vesterskov Veterantr spttehul 2021 JensLykkebo
Spættehul i et af de fældede veterantræer i Nejede Vesterskov. Foto Jens Lykkebo.

Derfor er det dybt kritisabelt og ganske uforståeligt at fælde gamle og naturlige veterantræer. Sådanne træer er en absolut mangelvare i danske skove. Man har lagt en del skove ud som ”urørt skov” for netop at lade træerne ældes og falde hen på naturlig vis. Nejede Vesterskov, hvor den uforståelige fældning af naturlige veterantræer er sket, er netop lagt ud som urørt skov og i øvrigt en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Helt uforståelig bliver denne sag, fordi vi for tiden er vidne til at Naturstyrelsen bruger dynamit og motorsave og mange dyre mandetimer for at gøre skade på sunde træer i et forsøg på kunstigt at ælde disse. Eller man kunne sige, for at få dem til at blive som de veterantræer, som samme Naturstyrelse lige har fældet fire pragteksemplarer af i Nejede Vesterskov.  

Veteranisering af NST Gribskov jan 2021 JensLykkeboHvorfor ikke lade de gamle og fine veterantræer blive stående?

Men hvad er så begrundelsen for at fælde disse gamle og fine veterantræer? Er det træer, der i uheldigste fald kunne udgøre en fare for folk i form af nedfaldende grene - altså såkaldte "risikotræer"? Næppe! Men hvis man skønnede, at dette ville være tilfældet, kunne man beskære de udhængende større grene, topkappe træet eller fælde den øverste del og lade en meget høj stub blive stående.  Alt dette er velkendte metoder, som man bare har set stort på, i stedet for at prioritere disse gamle og fine veterantræer.

Er tiden ikke inde til at vi nu lærer at det at færdes naturen er på naturens præmisser?  Vi må forstå at skoven ikke er hverken en have, en park eller et fitnesscenter, men et stykke natur. Vi skal sørge for egen sikkerhed, være opmærksomme og så blive væk fra skoven når det blæser for kraftigt.  Ligesom vi ikke går ud på isen, når denne er usikker. Eller i øvrigt tankeløst udsætter os selv for farer. Lad de gamle døde træer stå, oplys ved indgangen til skoven at denne skov er en såkaldt urørt skov, her står gamle og døde træer og man færdes her på eget ansvar.

Det mener vi i DOF Nordsjælland.

/Bestyrelsen