Naturnationalpark Hellebæk

Konkret forslag til hegnslinjer og valg af græssende dyr. 

Foreningen Hellebæk Kohaves Venner og DOF Nordsjælland foreslår oprettelse af en naturnationalpark i Hellebæk med i alt tre hegninger. Forslaget sætter biodiversitet og naturgenopretning i centrum, som det er hensigten med lov om naturnationalparker, men tilgodeser i høj grad også lokalt friluftsliv.

Forslaget er sendt miljøordførerne, miljøministeren og Helsingør Kommunes borgmester foruden Miljøministeriets Departement, Naturstyrelsens Hovedkontor samt Naturstyrelsen Nordsjælland.

Se hele forslaget, klik her