Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt sit første møde efter generalforsamlingen, mandag d. 4. februar 2019 og konstituerede sig med Luise Ekberg som formand, John Hansen som næstformand og Birger Stenå Nielsen som kasserer.

Luise Ekberg og John Hansen har været en del af DOF Nordsjællands bestyrelse i mange år, men Birger Stenå Nielsen er nyvalgt til bestyrelsen. Birger er pensioneret regnskabschef og har interesseret sig for fugle i mange år. Efter at være gået på pension, har han fået lidt mere tid til at engagere sig i fritidsinteressen og dermed bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet med Birger!

Vi siger også hermed stor tak til vores afgåede bestyrelsemedlem og kasserer gennem flere år, Leif Øgaard! 

Du kan se den samlede bestyrelse med suppleanter her

Bestyrelsen mødes igen til et seminar lørdag d. 9. februar 2019, hvor vi konkretiserer vores handleplan og strategi.

/Luise Ekberg