Indkaldelse til Generalforsamling i DOF Nordsjælland den 5. marts 2022 - Opdateret

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 5. marts 2022 på Nødebo Kro.

Tur til reservatet Rusland arrangeres forud for selve generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen arrangeres en fremvisning af Fugleværnsfondens nye reservat Rusland, som er blevet erhvervet efter modtagelsen af en arv. Bustransport og deltagelse i rundvisningen er gratis, men kræver tilmelding senest fredag den 25. februar 2022 via mail til Jens Lodal på mailadressen jenslodal@yahoo.dk

Hvis man ikke ønsker at deltage i turen til reservatet Rusland, men gerne vil deltage i selve generalforsamlingen, kan man møde op på Nødebo Kro kl. 12 og deltage i frokosten på lige fod med deltagere, der har været på rundvisning i reservatet Rusland. Ønsker man at deltage i frokosten, kræves tilmelding senest fredag den 25. februar 2022 via mail til Jens Lodal på mailadressen jenslodal@yahoo.dk

Ønsker man ikke at deltage i frokosten, kan man møde op til selve generalforsamlingen kl. 13, og det kræver ingen tilmelding.

Program for dagen:

Kl. 08:45: Alle tilmeldte til reservatet Rusland mødes foran Nødebo Kro, hvor en bus venter for at køre os til reservatet. Inge Hansen fra bestyrelsen er opvokset i området og vil vise rundt i reservatet. Bussen bringer os tilbage til Nødebo Kro omkring kl. 12.

Kl. 12 – 13: Frokost til alle, der har været med på turen til Rusland eller som ønsker at deltage i generalforsamlingen med indledende frokost. Frokosten er gratis.

Kl. 13 – 16: Generalforsamling med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om lokalafdelingens virke
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til godkendelse
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

 • Carsten Michael Jørgensen - genopstiller
 • Inge Hansen - genopstiller
 • John Hansen – genopstiller

Bestyrelsen opstiller følgende til valg som suppleanter:

 • Erling Krabbe
 • Ole Brauer
 1. Valg af revisor

Bestyrelsen opstiller Leif Øgaard til genvalg

 1. Forslag fra medlemmerne
 2. Eventuelt

Ved fristens udløb den 12. februar 2022 var der ikke indkommet nogen forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen.

Vi ser frem til mange tilmeldinger og til at vise reservatet Rusland frem for jer, og vi håber på stort fremmøde til generalforsamlingen.

Læs Beretning for 2021

Læs Regnskab for 2021 og budget for 2022 

Med de bedste fuglehilsener

Bestyrelsen i DOF Nordsjælland