Generalforsamling 2019

DOF Nordsjælland har i lørdags afholdt den årlige generalforsamling.

byder velkommen til generalforsamlingen. Foto John Dreyer Andersen

Luise Ekberg byder velkommen til generalforsamlingen. Foto John Dreyer Andersen

Vi var knapt så mange, som vi plejer, hvilket vi tilskriver snevejr og kulde. For det kan vel næppe være manglende interesse for foreningsarbejdet, som afholdt medlemmerne fra at komme.

Efter generalforsamlingen var vi på guidet tur for at høre om projektet for naturgenopretningen af Søborg Sø.

Her gav Ida Dahl Nielsen fra Naturstyrelsen og Kaare Larsen fra Søborg Sø Landvindingslaug en meget fin gennemgang af hele historien bag dels landvindingen og dels genopretningen.

Kaare Larsen og Ida Dahl Nielsen forklarer om Søborg Sø projektet. Foto Lise Nielsen
Kaare Larsen og Ida Dahl Nielsen forklarer om Søborg Sø projektet. Foto Lise Nielsen

Her blev det hele visualiseret på før, nu og efter oversigtskort, og vi fik en tur i området, hvor vi fik anskueliggjort hvortil vandet skulle gå og alle de mange overvejelser og hensyn, der er at tage til både mennesker og naturen.

Vi fik lov at stille vores kritiske spørgsmål og blev også orienteret om, at vi bliver inddraget i projektet via en følgegruppe. Hvor megen indflydelse, vi så kan få, vil tiden vise.

 

Vandring på Søborg Sø men Kaare Larsen og Ida Dahl Nielsen. Foto Iben Dupont
Vandring på Søborg Sø med Kaare Larsen og Ida Dahl Nielsen. Foto Iben Dupont
/Tekst: Luise Ekberg