Nyhed 13.05.2013, skrevet af Jens Lykkebo

Nedestående nyt er modtaget fra redekoordinator Jens Lykkebo:

Nu kan vi med sikkerhed oplyse, at havørnene i år har haft held med at få udruget mere end bare et æg. Det var en barsk start, de gode ørne måtte tage, da hunnen lå på æg i noget der lignende snestorm i marts måned. 

Når vi nu nævner ”unger”, er det fordi at DOF´s overvågning af yngleparret, har givet vished for, at der nu er to unger som fodres. Ungerne er klækket en af de sidste dage i april. Havørneunger er bemærkelsesværdigt små ved klækning og derfor sårbare i forhold til f.eks. sultne krager og ravne. Derfor bliver de beskyttet af en af de voksen ørne i op til en måned, inden begge forældrefugle flyver på jagt samtidig.

Inde i skoven ses fuglene dårligt, men disse er til gengæld ganske godt klar over, hvor vi mennesker er og forlader let reden, hvis man  kommer for tæt på. Derfor opretholdes det afspærrede område. Naturstyrelsen har opsat skilte med kort, der vise hvor man kan færdes frit, og hvor der er adgangsforbud.
Havørnene fra Nejede Vesterskov ses bedst fra fugletårnet ved Alsønderup Enge eller over sydøstlige del af Arresø fra P-pladsen ved Pøleåens udløb i Arresø.  Hjemmesiden her opdateres jævnligt med nyt fra de nordsjællandske ørne.

Hvis du ønsker at komme helt tæt på en havørnerede med unge, kan du følge opfostringen af en havørneunge ”online” via et web-kamera som du finder på DOF´s hjemmeside eller ved direkte via dette link: http://pandion.dof.dk/.