Læs referat fra generalforsamlingen

Læs beretning for 2020 og handleplan for 2021

Se revideret regnskab og budget

Læs kassererens bemærkninger til regnskab og budget