Ny koordinator for Boligbirding Projektet

Boligbirding fortsætter med den nye koordinator Luise Ekberg, som overtager opgaven fra Jens Lodal.

Boligbirding er en sjov, udfordrende og nyttig aktivitet, som alle medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening kan deltage i.

Der er dels et lille konkurrencemoment i Boligbirding, hvor man fortrinsvist konkurrerer med sig selv år for år om at spotte flest forskellige fuglearter fra sin egen matrikel. Kan man se flere end de øvrige deltagere er det naturligvis sjovt.
Men konkurrencen kan aldrig blive helt retfærdig deltagerne imellem, da vi har meget forskellige lokaliteter at deltage med. Derfor er det jo en selv, man konkurrerer med – hvad så jeg sidste år, hvad ser jeg i år og hvad ser jeg mon næste år.

Dels er det mulighed for at DOF får oplysninger om, hvilke fugle der træffes/yngler på de lokaliteter, som der ellers ikke bliver observeret fugle fra og det er en meget vigtig oplysning.
Resultaterne bliver samlet af leder af projektet Lasse Braae fra Lokalafdelingen i Vestsjælland.

For at holde interessen fangen hele året, har vi årligt to etaper – vi starter året d. 1. januar og så nulstiller vi resultaterne og starter forfra d. 1. juli hvert år.
Det betyder, at det aldrig er for sent at starte som deltager i Bolibirding.
Inden længe vil jeg reklamere for opstarten af halvårssæsonen 1. juli-31. december 2022.

/Luise Ekberg