Indtryk fra Fuglenes Dag, som blev afholdt 29. maj 2022

Fuglenes dag blev afholdt ved Favrholm, hvor vi havde opslået telt, flag og bord med foldere.

Der blev en kort introduktion til de fremmødte af områdets historie gennem tiden med start fra middelalderen og frem til i dag. Der blev også orienteret om fuglelivet gennem året på lokaliteten.

Mange af DOF-Nordsjællands turledere var mødt op klar til at modtage interesserede forbipasserende i en fremvisning af områdets fugle. Det blev ikke det helt store tilløbsstykke, selv om dagen var annonceret i Frederiksborg Amtsavis og på hjemmesiden.

De fremmødte fik dog en god oplevelse af områdets fugle, og der var fine oplevelser af 6 arter forbipasserende rovfugle heraf Rød glente, Rørhøg og Hvepsevåge. Sangerne sang i krattet, og lærkesang var hele tiden i ørene. Sommerfugle kom forbi, og der blev set Grønåret Kålsommerfugl, Aurora, Admiral og Almindelig Blåfugl.
Fra teltet på parkeringspladsen afgik mindre grupper til fugletårnet sammen med flere turledere, der viste fuglene frem.

Vejret var med os med klar blå himmel, men sidst på dagen kom sorte regnskyer ind over os. Vi undgik alligevel dårligt vejr, og temperaturen var dagen igennem på de 18-20 grader og høj sol. De fremmødte nød synet af naturen og fuglene fra tårnet. Ikke mindst var der et blåt tæppe af Tveskægget Ærenpris på engen foran tårnet, som var meget smukt.
Vi fik mange søde og positive tilbagemeldinger fra de fremmødte personer.

Turens fuglearter kan ses på DOFbasen

/Ivan Olsen, Aktivitetsudvalget