Boligbirding 2020 - status

Dompap JensLodal jan2020

Boligbirding konkurrencen har kørt siden den 1. januar og varer til udgangen af juni måned. Der har allerede været god aktivitet i Nordsjælland, men flere kan sagtens nå at være med. Reglerne for Boligbirding finder du her.

Indtil nu har 15 deltagere meldt 60 arter ind på DOF Basen, og ved udgangen af januar var den aktuelle stilling blandt deltagerne, som det ses her:

Boligbirding status 2020 jan JensLodal

Hvis du har interesse i at se mere om observationer i de forskellige lokalafdelinger, så har Lasse Braae fra DOF Vestsjælland i sin egenskab af overstyrmand for projektet lavet detaljerede oversigter, som du kommer til ved at klikke her.

Alle nuværende og kommende deltagere ønskes god fornøjelse med observationerne og forhåbentlig rigtig mange gode oplevelser.

/Jens Lodal, Aktivitetsudvalget