Boligbirding 2019

Vi konkurrerer hvert år om at observere flest fugle fra vores egen matrikel.

Men nu med et nyt koncept.

Vi starter 1. januar 2019, som tidligere år, men som det nye slutter vi d. 30.juni 2019 og vi konkurrerer med de andre lokalafdelinger i DOF.

DOF Vestsjælland foreslår, at vi konkurrerer i 6 måneder, da den udvidede periode betyder, at vi har mulighed for at sætte fokus på ankomsten af alle vores almindelige trækfuglearter. Da vores boliger ligger mere eller mindre tilfældigt – set i et fugleperspektiv - må man formode, at ankomstdatoerne hos de enkelte deltagere mere afspejler ankomsten af de store masser frem for de få enkelte første pionerer, der altid bliver omtalt i vores diverse medier.
Det er også interessant at se, om ankomstdatoerne i Boligbirding kunne afspejle geografiske forskelle?

I DOF Nordsjællands aktivitetsudvalg synes vi derfor, at det er sjovt og spændende at deltage i Boligbirding konkurrencen, som DOF Vestsjælland har startet i 2013 og DOF København også har været med i. I DOF Nordsjælland deltog vi i 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018.

Reglerne er selvfølgelig de samme i alle lokalafdelingerne, så vi kan sammenligne både internt i lokalafdelingen, men også på tværs af lokalafdelingerne. Vi håber selvfølgelig på, at I vil være med helt frem til 30. juni.
Det gælder bare om at være vaks og holde godt øje. De spændende arter er derude i landskabet, i buskene eller lige over vores hoveder.

Herunder kan du læse om tilmelding og regler. Tilmeld dig gerne nu, men har du ikke nået det inden konkurrencens start kan du nå at tilmelde dig under hele konkurrencen, og du behøver ikke taste ind hver dag. Så hvis du først begynder at registrere fra februar eller er bortrejst nogle uger, er det også ok. Det mindsker blot chancerne for at se flest arter og vinde konkurrencen.

Regler
Boligbirding løber fra og med 1. januar til og med 30. juni 2019.
1. Alle observationer skal indtastes i DOFbasen - ikke kun de nye arter
2. Observationerne skal foretages fra boligen. Det inkluderer observationer foretaget i omgivelser nær boligen som fra haven, fra gårdspladsen eller fra       altanen.
3. Fuglene skal ses eller høres.
4. Kun arter tæller med (racer, varianter m.m. af en art tælles kun med som én art)
5. Der må både benyttes kikkert og teleskop.
6. Vigtigt: For at dine observationer skal tælles med, skal du skrive Boligbirding i turens notefelt.
7. De sidste indtastninger skal være sket senest den 30.juni.

Ved tilmelding skal oplyses:
1. Navn
2. DOFbase obserkode, det er den du bruger, når du logger på, for eksempel som 3400PEP
3. Adresse eller i hvert fald postnummer

Tilmelding sker til Per Ekberg på e-mail: perekberg1@gmail.com

Deltagerne er velkomne til at få hjælp omkring brugen af DOFbasen hos DOFbase-koordinatoren
Der er ingen præmier - kun æren!
Men efter den 30. juni 2019 laver jeg en rapport over resultatet, så alle kan se, hvem der har rapporteret flest arter fra sin bolig, hvilke arter, der er rapporteret m.m.
Undervejs kommer der også statusrapporter.
Rapporterne lægges her på hjemmesiden og annonceres på DOF Nordsjællands Facebookgruppe.
Vi ser frem til en spændende fugledyst.

/Per Ekberg, Aktivitetsudvalget