Nyhed 17.07.2013, skrevet af Luise Ekberg

Fiskeørnene er som tidligere nævnt kommet tilbage til Gribskov d. 9. april - 10 dage tidligere end sidste år. Hunnen ankom dog først d. 10. april.

Det har været sjovt at følge det andet yngleår og se ligheder/forskelligheder fra året før. Generelt er billedet af fiskeørnefamiliens hverdagsliv det samme som i 2012, dog har hunnen taget en større del af rugetjansen end sidste år, hvor hun og han rugede stort set ligeligt.

Rugningen startede d. 8. maj og i år har billedet været, at hannen har været ude at fiske og hunnen har ruget. Når hannen kom tilbage med fisk, har han spist det meste af fisken først, hvorefter han er fløjet op til reden med resten af fisken og afleveret den til hunnen, som er fløjet ud og har spist efterfølgende. Hannen har ruget, mens hunnen har spist.

Herefter er hunnen igen fløjet op og har overtaget rugningen.

Æggene er klækket omkring d. 5. juni, hvor jeg kunne observere fodring af unger for første gang. Kort efter stod det klart, at der er 2 unger i reden igen i år.

Nu er ungerne så store, at de kan ses stå på redekanten og afprøve vingerne og den første flyvetur forventes omkring d. 26. juli.

Alt i alt er fiskeørnene præcis 10 dage tidligere på den i forhold til 2012.

Rigtig mange har skrevet i dagbogen, som er placeret i Gribsø Bakker, og det er interessant læsning. Jeg har taget billeder af notaterne, når jeg har været derude, da notaterne er meget værdifulde oplysninger om, hvad der foregår - tak til alle som har bidraget!!!!

Et kuriosum er, at en tredie fiskeørn flere gange har optrådt i redeområdet. Denne hændelse er beskrevet i dagbogen af flere forskellige observatører og i går så Per Ekberg og jeg med egne øjne, at en fiskeørn i fældning fløj i parringsflugt skrigende i flere minutter over redeområdet uden, at de to gamle fiskeørne tog særlig notits. Dog blev det til sidst hannen for meget og han fløj op, hvorefter den fremmede fiskeørn forlod området.

Hvad det betyder - og hvorfor fiskeørnene accepterer denne indtrængen på territoriet, kan man kun gisne om. Normalt siger man, at de unge fiskeørne bliver i Afrika til de er kønsmodne, men kunne det tænkes, at det forholder sig anderledes?

Vi ved, at havørnene accepterer, at deres unger fra tidligere år kommer til redeområdet - kunne det være sådan noget, der foregår her også????

Vi har observeret, at fiskeørnene er meget territoriehævdende overfor alle andre rovfugle, selv havørnen.