Nyhed 05.05.2013, skrevet af Jens Lykkebo

DOF Nordsjælland har modtaget nedenstående artikel fra Jens Lykkebo, redekoordinator for Havørnene i Nejede Vesterskov:

Siden 2009 har havørne ynglet i Nordsjælland. De tog tilløb i flere år, men meget tyder på, at de rette forhold til at etablere sig som ynglepar var vanskeligt at finde i denne del af landet. Men altså i 2009 fandt de en lille plet, der havde de rette betingelser for at kunne yngle.

Nu i 2013 ved vi med sikkerhed, at de igen yngler i den lille statsskov Nejede Vesterskov.  Det har de gjort hvert år siden 2009, men sidste år gik det galt, og en mulig menneskelig forstyrrelse kan være årsagen til, at de ikke fik held til at få unger i 2012. Men i 2013 har de besluttet sig for at forsøge igen og efter ca. 35 dages rugning, er der nu igen havørne unger i Nordsjælland. Et andet sted i Nordsjælland har et nyt havørnepar etableret sig. Således er ørnene i Nejede Vesterskov de eneste havørne, der i Danmark yngler i statens skove i en naturlig rede. Området er beskyttet ved adgangsforbud i og omkring redeområdet. Alt sammen forklaret og markeret ved skilte og kort i skoven. 

Havrn NN 050513 1280

Havørne, kongeørne og fiskeørne overvåges alle af Dansk Ornitologisk Forening i samarbejde med lokale lodsejere via ”Projekt Ørn”.  Det gør de, fordi de tre arter er beskyttede af fuglebeskyttelsesloven i Danmark, og fordi denne overvågning skal biddrage til en mere solid viden om disse arter. Disse majestætiske ørne blev alle fortrængt og flere næsten udryddet af mennesker for mere end 100 år siden, uvidenhed og et ekstremt ensidigt natursyn, der alene satte menneskets behov over naturens, var den reelle årsag til disse markante fugles næsten totale udryddelse. I dag ved vi bedre, og når havørnen igen breder sine enorme viger ud over det nordsjællandske landskab, går der ofte et sus igennem den heldige beskuer. Dette er nu et gode for det fortravlede moderne menneske, en lise for krop og sjæl, når man er på pletten, når det sker. Og det gør det dagligt, i nogle minutter her og der i og omkring havørnenes revir omkring Alsønderup Enge/ Arresø og Nejede Vesterskov. DOF Nordsjælland følger havørneparret tæt og vil lægge nye informationer ind på deres hjemmeside, når der interessant nyt at berette. Det samme vil gælde Fiskeørnene, der nu på andet år yngler i Gribskov.

Kontakt: Jens Lykkebo, tlf. 20452945