Alsønderup Enge (219030)

OBS! Dette er kun et oplæg til lokalitetssider som er under opbygning på hjemmesiden.

Udskriv
Beskrivelse

Alsønderup enge er en del af Pøleå vandsystemet som strækker sig helt fra slotssøen i Hillerød via Strødam engsø og Solbjerg engsø til Arresø. Alsønderup enge blev naturgenoprettet i 19...........

Fakta
DOFbase lokalitet nr
219030
KommuneHillerød
Natura 2000
 ?
$3 område
 ?
DOF kontaktperson
 ?
Fuglearter

Stedet besøges ofte af Fiskeørn i træktiden, og i de senere år også om sommeren. Havørn ses også ofte komme forbi, især om vinteren når der stadig er åbent vand på søen........

Årstider

Beskrivelse af fugleårets gang på lokaliteten

Adgangsforhold

Engene overskues bedst fra fugletårnet syd for søen. Tårnet nås bedst via en skovvej gennem Nejede Vesterskov. Parker på P-pladsen der nås fra Ravnsbjergvej (mellem Alsønderup og Nejede), P-pladsen er markeret med et skilt ved vejen som kan være let at overse. Fra P-pladsen gå af skovvejen ca. 100 m, hvorefter der drejes mod højre af en skovvej som følges ca. 1 km til man når skovbrynet. Gå ca. 20 m til venstre og følg så stien til søen og fugletårnet.

Kalender

Hele året: Havørn

Yngletid: Toppet og Gråstrubet Lappedykker, Fiskeørn, Hættemåde, Lille Præstekrave, Hvidklire, Vandriske

Træktid: Fiskeørn, Rørhøg, Traner, Grågås, Skeand, Lille Præstekrave, Mudderklire, Tinksmed, Temmincksryle, Bramgås

Vinter: Stor og Lille Skallesluger, Sangsvane, Pibeand, Hvinand, Krikand, Blå kærhøg, Hættemåge, Svartbag

Fra DOFbasen.dk

Bemærkelsværdige fugle de sidste 14 dage

Alle fugle de sidste 10 dage

Artsliste

 

 

Udskriv E-mail