Gribskov Midt, sydlige del (219088)

OBS! Dette er kun et oplæg til lokalitetssider som er under opbygning på hjemmesiden.

Udskriv
Beskrivelse

Tekst

Fakta
DOFbase lokalitet nr 219088
Kommune Hillerød
Natura 2000 Ja
EU Fuglebeskyttelsesområde  Ja
$3 område Ja, visse sump- og søområder
DOF kontaktperson/Caretaker Per Ekberg
Fuglearter

Tekst

Årstider

Beskrivelse af fugleårets gang på lokaliteten

Adgangsforhold

Der er mulighed for at komme til lokaliteten med tog fra Hillerød St. eller Kagerup St., men det er kun visse adgange, som stopper ved Gribsø Trinbræt.

Herudover er der P-pladser ved Helsingevej, 

Kalender

Hele året: Fugle der kan ses hele året

Yngletid: Fugle der kan ses i yngletiden

Træktid: Fugle der kan ses i træktiden kan evt. deles i forår og efterår

Vinter: Fugle der kan ses om vinteren

Fra DOFbasen.dk

Bemærkelsværdige fugle de sidste 14 dage

Alle fugle de sidste 10 dage

Artsliste

Udskriv E-mail