Harager Hegn (219223)

OBS! Dette er kun et oplæg til lokalitetssider som er under opbygning på hjemmesiden.

Udskriv
Beskrivelse

Tekst

Fakta
DOFbase lokalitet nr 219223
Kommune Gribskov
Natura 2000  ?
$3 område  ?
DOF kontaktperson  ?
Fuglearter

Tekst

Årstider

Beskrivelse af fugleårets gang på lokaliteten

Adgangsforhold

Tekst

Kalender

Hele året: Fugle der kan ses hele året

Yngletid: Fugle der kan ses i yngletiden

Træktid: Fugle der kan ses i træktiden kan evt. deles i forår og efterår

Vinter: Fugle der kan ses om vinteren

Fra DOFbasen.dk

Bemærkelsværdige fugle de sidste 14 dage

Alle fugle de sidste 10 dage

Artsliste

Udskriv E-mail