Nivå, Lyngebækgårdområdet (227054)

OBS! Dette er kun et oplæg til lokalitetssider som er under opbygning på hjemmesiden.

Udskriv
Beskrivelse

Området er privat. Færdsel sker ad stierne. En del af området er græsarealer hvor der går heste. En del har afgrøder, og noget ligger brak. Skoven har en række ynglede fugle, blandt andet musvåge, duehøg, fiskehejre, natugle og korttået træløber.

Fakta
DOFbase lokalitet nr
227054
Kommune Fredensborg
Natura 2000
Nej
$3 område
Nej
DOF kontaktperson
Karsten Winding
Fuglearter

Tekst

Årstider

Beskrivelse af fugleårets gang på lokaliteten

Adgangsforhold

Tekst

Kalender

Hele året: Fugle der kan ses hele året

Yngletid: Fugle der kan ses i yngletiden

Træktid: Fugle der kan ses i træktiden kan evt. deles i forår og efterår

Vinter: Fugle der kan ses om vinteren

Fra DOFbasen.dk

Bemærkelsværdige fugle de sidste 14 dage

Alle fugle de sidste 10 dage

Artsliste

Udskriv E-mail